Return to Shoshoni 2004  |  Next  |  Prior  |  Slideshow

5/30/2004   Sam, Bob, and Warrie